منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

آرشیو زمستان 1396

_______________________________   _______________________________ 1396/12/15 واگن های فرهنگی به سرپل ذهاب می رسد زهره امیری،نویسنده ی کرمانشاهی تبار کتاب ” واگن های بی حوصله ” عواید فروش کتابش را به زلزله…