آرشیو زمستان 1396

_______________________________   _______________________________ 1396/12/15 واگن های فرهنگی به سرپل ذهاب می رسد زهره امیری،نویسنده ی کرمانشاهی تبار کتاب ” واگن های بی حوصله ” عواید فروش کتابش را به زلزله زدگان اختصاص می دهد. در این  حرکت فرهنگی و انسانی مشارکت کنیم. وعده دیدار: چهار شنبه ۱۶ اسفند ماه ساعت ۱۵ شهر کتاب چهارراه نوبهار […]