احتراماً ضمن تبريك سال نو و عرض پوزش به اطلاع مخاطبان فرهيخته «شهرمن» مي رساند پايگاه اطلاع رساني «هفته نامه شهرمن» تا فروردين ماه 98 در حال به روز رساني و احتمالاً تغيير آدرس مي باشد. به محض اتمام عمليات فني و بازگشايي مجدد سايت، تغييرات جديد در همين پايگاه، به اطلاع شما همراهان گرامي […]