منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

جامعه

خداحافظ ‌رفيق، بي ‌هربهانه‌اي

  ايثار و گذشت در دوستي هاي امروز رنگ باخته اند شهرمن-گروه جامعه من که مي گفتم »ث« او تا ثريا مي رفت، به حرف اضافي براي درک کلامم نياز…