منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

جامعه

بازی هایی که درس زندگی می دادند

يادي كنيم از كودكي هاي بيست سال پيش، آن زمان كه نه خبري از وجود رايانه در خانه ها بود و نه بازي‌هاي رايانه اي،كودكي‌هايي كه با بازي هاي سرشار…